MODULE 1 AND 2 – ALL COURSES

 1. GOVERNMENT ORDER FOR RESTRUCTURED VHS COURSES

 2. Click here for download REVISED VHSE SYLLABUS MODULE 1 AND 2 (All VHS Courses)

 

 

 

 

VHS COMPREHENSIVE CURRICULAM 2015 (POINTS)

 •  ജോബ് റോളിനനുസൃതമായി തീയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും
 • 4 മൊഡ്യൂളുകളായി മാറും
 • ഒരു മൊഡ്യൂള്‍ 5 മാസം
 • 4 മൊഡ്യൂളുകളിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു സ്കില്‍ ഉണ്ടാകും
 • 4 മൊഡ്യൂളിനും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേര് ഉണ്ടാകും
 • ഒാരോ മൊഡ്യൂളിലും പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ
 • തീയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും ബന്ധപ്പെട്ടതാകും
 • തീയറി  100 മണിക്കൂര്‍
 • വി. റ്റി. പി 80 മണിക്കൂര്‍
 • വി. പി 160 മണിക്കൂര്‍

 Click here for details (dept.):  Attachments_2015529

പുതിയ കരിക്കുലത്തില്‍ വി.എച്ച്.എസ് കോഴ്സുക്ള്‍

 2015 ല്‍ നടപ്പാകും

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

error: Content is protected !!